5.27.2015


Hello everyone.First,thank you because you visited my site .


  My name is Maja and I am from Macedonia.
At the outset, I must emphasize that I do not want much to speak for itself, because it resembles me how to praise -telling I ever have done this and that, I participated there and there, bla -bla ...So in the shortest and most basic traits I will tell-  deeds are those who speak for the person, not the words. Before when I start to study journalism I studied medicine . Why I do not continue the learning medicine and I went to journalism faculty. So, journalism gives a wide view of freedom makes you powerful, stronger and more confident.
And I love to write.However, for to you write some literary work you need free  time, so that it is now for me is early.What I would say it - while you're young  run by the train , and then when you  becoming older , car with a driver will wait for you lol ....

  I will forget most essential thing for myrself. I'm a big, big animal love,when I could from my house would make zoo lol..So I have  a small, but big carrier of positivism, and of course it's my dog Luno. 
  Why I decided to start a blog, precisely why I decided to blogging.

  Blogging is a broad term, I personally decided to blog fashion, because fashion is one that reflects the individual characteristics.When I think of fashion I do not think of precious things, brands and latest trends in fashion but  I think fashion is a art, it is a one that reflects the  person  in the bes way. The color of the shoes, the color of lipstick, nail varnish are perfect indicators of our mood.Size outfit. That are also stakeholders of our  particularities and thoughts, but I not disclose all the details I  will find time to discover it in one of my post. Well, given that fashion is art, not money spent. Fashion is not  BRAND, fashion is describing the person. I know that there's no place not time here but  I speak but I still take the chance :D It does not mean if we do not have money,we do not have brand clothes that  we can not be  in. That is not true. Skill is in how you do of anything you make  something. Point is not in  that you will wear but in  how you will export it. You in the simplest piece of clothing to act as head to heels have covered in brilliants if you know what and how to combine. I did not owe and I go back to the main why I decided to blogging. I  have long been thinking whether to start blogging and hesitant and hesitant because it is not just to sit in front of computers and do blog. And besides, when I start talking about this many people were unknown. But here I'm here where I am, I will do what it cost me happy. So you do not hesitate to do what will make you happy.
Perhaps not in addition to having a lot of text on Fashion blogs, but still beauty in the word. And, moreover, you will notice on my posts.

  Здраво на сите. Пред се, ви благодарам на сите бидејќи дел од вашето  време го  одделивте да го посетивте мојот сајт.   

  Јас сим  Маја Анчевска и сум од Македонија. На самиот почеток мора да нагласам дека не сакам многу да зборувам самата за себе, бидејќи тоа ми наликува како да се фалам -велејќи јас до сега го имам направено тоа и тоа , имам учествувано таму и таму, де она де ова. Така да во најкратки црти и најосновното ќе го кажам , а делата се оние кои зборуваат за личноста , а не зборовите. 
Пред да започнам да студирам новинарство учев медицина, а зошто не продолжив со неа иако не дека не ја сакам далеку од тоа ама новинарството ти дава широк видик на слобода,те прави моќен,посилен и посамоуверен. И да сакам да пишувам и тоа многу. Сепак за да напишеш некое свое дело треба и  словодно време така да за тоа сега е рано. Што би кажала јас бркај го возот додека си млад, а кога ќе остариш тогаш автомобил со шофер ќе те чека хаха....   
  
  И да ќе го заборавев најглавното нешто за себе :(   Голем ,голем љубител на животни сум да можам золошка би направила од мојот дом хахаа ....Па затоа и си чувам еден мал ,но голем носител на позитивизмот, а секако тоа е моето кученце Луно.

 

  

 Зошто се одлучив да започнам блог, поточно зошто се одлучив за блогерството.   

  

  Блогерството е широк поим,јас лично се одлучив за моден блог ,бидејќи модата е онаа која го одсликува човекот. Кога мислам на мода не мислам на скапоцени работи,брендови и најнови трендови туку на мода како уменоста, онаа која го одсликува човекот на најубав и најдобар начин. Бојата на чевли,бојата на кармин, лакот на нокти се совршени показатели на нашето расположени. Големината на аутфитот се исто така незамарливи чинители на нашите осебености и мисли,но нема да ги откривам сите детаљи ќе најдам момент тоа да го откријам во некој мој пост. Па, со оглед на тоа модата е уметност, а не потрошени пари. Модата не е БРЕНД таа е она што не одсликува. Знам дека не е ни место ни време тука да зборувам ама сепак да ја искористам шансата хаха..Не значи ако немаме пари,во шкафот немаме ниду еден бренд, дека не сме ин бидејќи умешноста е во тоа како од ништо ќе направиш нешто така да не берете гајле не е  поентата во тоа што ќе облечеш туку на кој начин ќе го изнесеш тоа. Можете во најобично парче да не речам крпче да делувате како од глава до потпетици да сте облеани и со брилијанти и со незнам ти што се не ако знаете што и како да искомбинирате. И да не должам да се навратам на главното зошто јас се одлучив на блогерството. Долго време се размислував дали да почама  се двоумев и двоумев бидејќи не е само ај седни си на комјутер и направи си страна. А освен тоа  вака низ муабет кога ќе почнев да зборувам за оваа тема на многумина им беше непозната.Ама еве тука сум каде што сум , ќе го правам она што ме чини среќна. Така да и вие не двоуметесе да посегнета по вашиот среќоносец.   Можеби не е во прилог да има многу текст на фешн блоговите, ама сепак убавината е во зборот.А, освен тои и самите ќе можете да  го  забележате тоа  на моите постовите.


 

3 comments: